Out of the box zoeken naar creatieve oplossingen

2016-09-19

Sportkracht 12 heeft, in opdracht van het ministerie van OC&W en met medewerking van NOC*NSF, VSG, KVLO en JOGG, in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd voor alle stakeholders die een rol kunnen of willen vervullen bij het geven van minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs en de ambitie om één uur bewegen per dag voor elk kind in Nederland te realiseren. Het doel was om kwalitatieve informatie te verzamelen over kansen en uitdagingen. Dit is zeker gelukt en heeft ook enkele zeer creatieve oplossingen opgeleverd. Maar de grootste winst van de bijeenkomsten is het samenbrengen van partners die willen investeren in het dagelijks beweegmoment van onze kinderen in en rondom de basisschool.

De uitkomsten en oplossingen hebben we opgenomen in dit activiteitenverslag.

De provinciale sportorganisaties, verenigd in Sportkracht 12, zijn blij dat zij hebben kunnen bijdragen aan de organisatie van de provinciale bijeenkomsten. Naast het organiseren van professionele provinciale bijenkomsten, is het onderhouden en bouwen van het nieuwe sport- en beweegnetwerken en het op provinciale en regionale schaal uitvoering geven aan landelijke uitvoeringsprogramma’s één van de kerntaken.

Sportkracht 12 is een van de weinige organisaties met een landelijk dekkend netwerk op de beleidsterreinen sport, bewegen, onderwijs, zorg en welzijn.


De verbinding van sport, bewegen en onderwijs met dit sociale domein is een bijzondere uitdaging die wij graag aangaan.