Succesvolle samenwerking Team Sportservice met lokale sportaanbieders

2019-12-17

Werken aan bewustwording met de Aangepaste Sportdag! 

Het is een bekend gegeven dat het voor sportaanbieders niet altijd even gemakkelijk is nieuwe leden te vinden. Net zoals we allemaal weten dat wanneer het om aangepast sporten gaat, het aanbod nogal eens te wensen overlaat. Buurtsportcoach Aangepast Sporten Macy Hartman van Team Sportservice Provincie Utrecht zag hier geen probleem in, maar een kans. Ze vertaalde het concept dat collega Elzemieke van Empe eerder al in De Ronde Venen uitrolde naar de Gemeente Stichtse Vecht en bracht sportaanbieders bijeen voor de Aangepaste Sportdag.

 

Ontdekken wat bij je past

Zeker als het om aangepast sporten en bewegen gaat, is het ontzettend belangrijk om te ontdekken wat bij je past. “Met relatief kleine aanpassingen is ook bij reguliere sportverenigingen zoveel mogelijk”, aldus Macy. “Dan is er helemaal niet per sé een groep nodig die gericht is op alleen mensen met een lichamelijke beperking, maar kan iemand prima meesporten bij reguliere aanbieders. Maar ook als er wel maatwerk nodig is, kan er van alles worden gedaan om aan inclusie te werken.” Met die insteek benaderde zij de lokale sportaanbieders met de vraag of zij mee wilden doen aan een Aangepaste Sportdag op 30 november. Het doel was de drempels die mensen die aanpassingen nodig hebben, ervaren zoveel mogelijk weg te nemen. Hartman: “Het is zó belangrijk dat iedereen de weg naar aangepast sport- en beweegaanbod vindt.”

 

Win-win-situatie

Macy had echter meer dan één doelstelling. Ze wilde ook de verenigingen helpen. Ten eerste door mee te denken over de benodigde aanpassingen voor groepen of individuen. Maar ook door ze – daar waar nodig – te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om door scholing het aanbod te versterken en verbreden. “Soms zijn er bijvoorbeeld wel vrijwilligers beschikbaar, maar hebben deze nog niet de juiste kennis in huis. Natuurlijk kan Team Sportservice Provincie Utrecht ze daarin adviseren. Maar we kunnen ze ook helpen als het gaat om verbetering door scholing. Al dan niet met de inzet van de beschikbare subsidies.” voegt Macy toe. Een mooi bijkomend resultaat van het evenement was dat de deelnemende aanbieders konden profiteren van elkáárs kennis op het gebied van aangepast sporten en inclusie.

 

Missie geslaagd!

Het resultaat was een divers aanbod van clinics, zoals handbal, badminton, zelfverdediging en sportmix. Met bijna dertig deelnemers in allerlei leeftijdscategorieën is het zeker een succes te noemen. Kinderburgermeester Merle Schweppe opende de sportdag én deed mee. Zij zet zich actief in om meer aandacht te vragen voor kinderen met een beperking. Hartman: “Het was een gezellige en actieve middag waar iedereen meedeed met alle clinics.” Van alle deelnemers heeft zo’n 30% een vervolgafspraak gemaakt met één van de aanbieders. Missie geslaagd!