Producten en diensten

De twaalf provinciale sportorganisaties hebben gezamenlijk een breed aanbod van producten en diensten voor landelijke opdrachtgevers.

1. Beleidsadvisering op gebied van sport, bewegen, leefstijl en gezondheid
In elk provincie werken ervaren adviseurs die gemeenten helpen met het opzetten en uitvoeren van lokaal sport- en gezondheidsbeleid.

2. Uitvoering sportstimuleringsprojecten specifieke doelgroepen
Sportkracht12 zet effectieve projecten en activiteiten in om doelgroepen in beweging t e krijgen. Of het nu gaat om jeugd, senioren, inactieve leerlingen, gehandicapten of andere achterstandsdoelgroepen, Sportkracht12 kent de werkzame interventies en weet hoe ze die succesvol kan inzetten.

3. Deskundigheidsbevordering
Sportkracht12 helpt en schoolt lokale professionals bij het in beweging krijgen van mensen en organisaties. Sportkracht12 verzorgt cursussen, organiseert werkcongressen en sportgalaís, zet trainingen in en levert op maat workshops over tal van onderwerpen.

4. Organisatie en uitvoering sport-en beweegmanifestaties en leefstijlcampagnes
Sportkracht12 helpt mee om landelijke campagnes vleugels te geven op lokaal niveau. Zo wordt onder andere meegewerkt aan de Nationale Sportweek, het Olympisch vuur, 30minutenbewegen, Beweegkuur, JOGG en de Grote Clubactie. Daarnaast zijn provinciale sportorganisaties sterk in organisatie en uitvoering van side-events van (top)sportevenementen om meer mensen met sport en bewegen in aanraking te laten komen.

5. Dataverzameling en monitoring
In alle provincies wordt sportdeelname en sportaanbod in kaart gebracht en gemonitord. Sportkracht12 levert op deze wijze kerncijfers, metingen, activiteitenoverzichten en databases voor diverse doeleinden. In samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstituten wordt onderzoek gedaan naar het sport- en beweeggedrag per provincie.

6. Ondersteuning sportverenigingen en stimulering vrijwilligerswerk
Een kernproduct van Sportkracht12 is de ondersteuning van sportverenigingen. Elke provinciale sportorganisatie heeft ervaren adviseurs in dienst, die in opdracht van bonden, gemeenten of andere sportorganisaties de sportvereniging helpen bij vraagstukken op het gebied van beleid, ledenwerving, vrijwilligerswerk, financiŽn en samenwerking.

7. Sportwerkgeverschap
Sportkracht12 heeft een landelijk dekkend netwerk van adviseurs die gespecialiseerd zijn in alles wat een sportwerkgever moet weten. Of het nu gaat om arbeidscontracten, loon- en personele administratie of fiscale vraagstukken, Sportkracht12 weet sportorganisaties te helpen een goede sportwerkgever te zijn. Hierbij wordt samengewerkt met de WOS.

8. Maatwerkprojecten in publiekprivate samenwerking
Sportkracht12 is het netwerk waarin specifieke maatwerkprojecten op het gebied van sport en gezondheid in goede handen zijn. Daarin wordt altijd naar een samenwerking gezocht tussen maatschappelijke en commerciŽle organisaties, zoals bij de uitvoering van beweegprogrammaís voor het bedrijfsleven.