Geschiedenis

Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw troffen directeuren van provinciale sportraden elkaar om over gemeenschappelijke onderwerpen te overleggen en elkaar te informeren over ontwikkelingen in hun provincie.
De provinciale sportraden verenigden zich in het Interprovinciaal Overleg Sport ( IOS). Mede dankzij overheidssubsidie en een bijdrage van de Lotto kon een beroepskracht worden aangesteld die de gezamenlijke projecten co÷rdineerde en die de IOS in landelijke werkoverleggen vertegenwoordigde.
Na afbouw van de lottogelden is de IOS door gegaan als overleg en informatieplatform zonder bureau en zonder personeel.
Daar is in de afgelopen jaren het draagvlak ontstaan om gezamenlijk sterker te worden. Een organisatie die niet alleen een platform van informatie-uitwisseling wil zijn, maar ook gezamenlijk opdrachtnemer voor (landelijke) projecten kan zijn die lokaal, regionaal of provinciaal worden uitgevoerd. Dit resulteerde in Sportkracht12.